RPSN – loupež za bílého dne?

RPSN (roční průměrná sazba nákladů)

Na hypotečním trhu se nám rozšířil takový nešvar. Je to lákání zájemců o hypotéku na různých srovnávačích na co nejnižší úrokovou sazbu bez toho, aby byly v úrokové sazbě zohledněny vedlejší náklady, které se sjednáním hypotéky souvisí, tzv. RPSN (roční průměrná sazba nákladů). Hypoteční srovnávače až na výjimky slouží pouze k tomu, aby Vás nalákaly na zdánlivě výhodné podmínky a poté od vás získaly kontakt.

Často až později klient zjistí, že kromě relativně nízké úrokové sazby, na kterou se nechal nalákat, platí vedle toho celou řadu dalších poplatků se kterými dopředu nepočítal. Zájemce o hypotéku by se měl vždy zajímat o tzv RPSN – roční průměrnou sazbu nákladů, tj. sazbu, která v sobě zohledňuje všechny vedlejší náklady.

Rozdíl mezi RPSN a úrokovou sazbou

Úroková sazba je cena peněz, za kterou si půjčujete. Banka ji počítá poměrně komplikovaným způsobem a obsahuje několik složek z nichž důležitou je klientova míra schopnosti splácet (kreditní riziko), tržní vlivy a interní cena peněz dané banky (klient to není schopen ovlivnit). Úroková sazba oproti RPSN ale neobsahuje některé náklady, které v souvislosti se sjednáním úvěru vznikají (níže uvedené příklady jsou ilustrační), např:

  1. Poplatek za uzavření smlouvy: 0 – 10 000 Kč (jednorázově)
  2. Poplatek za vedení úvěrového účtu: 0 – 500 Kč (měsíčně)
  3. Poplatky za pravidelné výpisy z úvěrového účtu: 0 – 1 000Kč (ročně)
  4. Pojištění schopnosti splácet: 100 – 1 500 Kč (měsíčně) – záleží na pojišťovně, výši úvěru, profilu klienta
  5. Životní pojištění (vinkulace ve prospěch banky): 100 – 1500 Kč – záleží na pojišťovně, výši úvěru, profilu klienta
  6. Další náklady

Z částek za jednotlivé poplatky je vidět, že nejsou vůbec malé. Banky tak mají velký manévrovací prostor pro to, aby si nižší úrokovou sazbu, na kterou nalákají klienta poté “zkorigovaly” a vygenerovaly si vyšší marži.

Vyžadujte po bance RPSN a zdůvodnění rozdílu od úrokové sazby

Hlavním smyslem RPSN je, aby se zájemce o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr před podpisem smlouvy dozvěděl, jaká je skutečná cena (sazba) úvěru. Nyní mají už banky nebo společnosti poskytující půjčky povinnosti zveřejňovat RPSN ve smlouvě o úvěru a pokud to poruší, máte ze zákona právo po nich vymáhat úrokovou sazbu, kterou je diskontní sazba ČNB = 0,05%.

V případě, že se Vám z nabídky banky zdá RPSN příliš vysoké, nenechte se přemlouvat k podpisu a chtějte po bance informaci, které náklady do RPSN započítává. Jistě se doberete nějakého skrytého poplatku, jehož zbytečné placení by vás pak mrzelo.

Jak se počítá RPSN u hypotečního úvěru?

Pravděpodobně jste v situaci, kdy ještě nemáte konkrétní závaznou nabídku banky, kde by tato sazba měla být ze zákona uvedena a pokoušíte se svépomocí zjistit, na jakou sazbu byste se zhruba mohli dostat. Není to jednoduché, protože většina srovnávačů s roční průměrnou úrokovou sazbou vůbec nepracuje (často je to záměr).

Metoda pro běžné smrtelníky

Na výpočet RPSN existuje poměrně komplikovaný vzorec, který běžný smrtelník není schopen přečíst, natož použít viz metoda pro matematiky níže. Nejlepším způsobem jak sazbu zjistit, je využít některou z kalkulaček přístupnou online (jistě narazíte na jiné, stejně spolehlivé), např:

  • Pěkně vypadá poctivě udělaná RPSN kalkulačka na webu dTestu
  • RPSN kalkulátor na webu ČOI (Česká obchodní inspekce) – nevýhodou je, že kalkulátor je pouze v excelu a navíc v angličtině (existuje však český návod)
  • Další variantou je využít kalkulačky Kanceláře finančního arbitra

Pro zajímavost: Takto vypadá výsledek kalkulačky dTest při úvěru, které má stejné parametry jako modelový příklad naší kalkulačky, která pracuje s nominální úrokovou sazbou 1,9%. Při zadání vedlejších nákladů se dostaneme na RPSN ve výši 2,4%, to už je velký rozdíl. Pokud si spočítáte splátku na tuto sazbu, dostanete se na 10 528 Kč oproti 9 845 Kč, které jsou spočítané z nominální úrokové sazby.

dTest kalkulačka RPSN

Metoda pro matematiky 🙂

Vzorec:

Kde:

X Roční průměrná sazba nákladů (RPSN)
m Pořadové číslo posledního čřerpání
k Pořadové číslo aktuálního čerpání
Ck Částka čerpání k
tk Interval (roky) od data prvního čerpání do data každého následujícího čerpání
m’ Pořadové číslo posledního čerpání
l Pořadové číslo splátky
D1 Výše splátky nebo platby poplatků
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků
Shrnutí
RPSN (roční průměrná sazba nákladů)
Článek
RPSN (roční průměrná sazba nákladů)
Popis
Zájemce o hypotéku by se měl vždy zajímat o tzv RPSN - roční průměrnou sazbu nákladů, tj. sazbu, která v sobě zohledňuje všechny vedlejší náklady.
Autor
Zveřejnil
splatit.cz
Logo

RelatedPost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.