Předhypoteční úvěr – Nemusíte dávat nemovitost do zástavy hned

hypoindex

Předhypoteční úvěr představuje způsob financování pořízení nemovitosti, která nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna zástavním právem. Tento úvěr může být poskytnut např. na koupi bytu, na privatizaci obecního bytu, na koupi parcely od obce, na koupi domu v developerském projektu nebo na výstavbu rodinného domu. Předhypoteční úvěr je sjednáván společně s hypotečním úvěrem, který následně slouží k jeho zaplacení. Úroková sazba předhypotečního úvěru je vyšší než u navazující hypotéky.

Kdo se může stát žadatelem o předhypoteční úvěr?

Tento typ úvěru bývá poskytován klientům, kteří uspěli v žádosti o poskytnutí hypotéky a současně potřebují po přechodnou dobu financovat nákup nemovitost v situaci, kdy není možné dát po přechodnou dobu bance pořizovanou nemovitost jako zástavu. Předhypoteční a hypoteční úvěr tvoří jeden celek a navazují na sebe.

Žádat mohou většinou až čtyři žadatelé ze dvou domácností, avšak pouze jeden se může stát vlastníkem dané nemovitosti. Splacení předhypotečního úvěru je možné pouze úvěrem hypotečním.

Klientům je schválen předhypoteční úvěr dle smluvních podmínek poskytovatele většinou na dobu 12 – 24 měsíců, během kterých je splácen pouze úrok, který se liší v závislosti na poskytovateli. Úvěr zaniká v momentě, kdy klient získá nemovitost do osobního vlastnictví, do katastru vloží zástavní právo a splatí jej hypotečním úvěrem*. V praxi je to v podstatě jen účetní operace na straně banky kdy vám převede zůstatky úvěru z účtu na účet – žádné přehnané papírování.

Jaké parametry sledovat a které banky jsou poskytovatelem předhypotečního úvěru?

V současné době je na poli bankovních úvěrů poměrně silná konkurence, což je dobré pro spotřebitele. Předhypoteční úvěr je možné si sjednat u většiny českých bank poskytujících hypotéky za poměrně výhodných podmínek. Je ale potřeba počítat s tím, že úroková sazba je o něco vyšší než u hypotečního úvěru. Při výběru předhypotečního úvěru je důležitá nejen výše úrokové sazby případně RPSN, ale i podmínky navazujícího hypotečního úvěru. Je důležité podmínky vyhodnotit komplexně ve vztahu k navazujícímu hypotečnímu úvěru a podívat se na podmínky více bank.

Každá banka, jakožto poskytovatel předhypotečního úvěru, má jasně stanovená pravidla pro jeho sjednávání. Mezi hlavní ukazatele, na základě kterých by se klient měl rozhodnout pro nejlepší produkt, patří:

  • Doba splácení
  • Poplatky za sjednání a správu úvěru
  • Celková hodnota úvěru
  • Úroková sazba
  • LTV

Příklad podmínek bank platný k 15.3.2017

Poskytovatel Doba splácení Celková hodnota úvěru Jednorázové poplatky Měsíční poplatky Úroková sazba
KB až 24 měsíců 100 tis.- 3 mil. Kč 2 000 Kč 0 Kč orientačně 5,64 %
Česká spořitelna až 24 měsíců 300 tis.- 5 mil. Kč 1 % z výše úroku 0 Kč od 4,19 %
ČSOB až 12 měsíců od 200 tis.Kč 2 000 Kč 150 Kč od 4,99 %
Raiffeisenbank až 24 měsíců 500 tis. – 4 mil.Kč 0 Kč 0 Kč od 2,19 %
Sberbank až 24 měsíců 200 tis. – 3 mil. Kč 0 Kč 0 Kč od 3,99 %

Jak je již popsáno výše, je potřeba předhypoteční a hypoteční úvěr vyhodnocovat komplexně. Pokud banka poskytuje výborné podmínky předhypotečního úvěru a podmínky úvěru hypotečního už tak dobré nejsou, je potřeba rozhodnutí dobře zvážit. Berte v úvahu fakt, že předhypoteční úvěr budete splácet 2 roky, ale hypotéku dalších 28 let.

Konkrétní příklad předhypotečního úvěru

Pro představu a lepší pochopení principu předhypotečního úvěru je níže popsán konkrétní případ pana Nováka, který si sjednal hypotéku s předhypotečním úvěrem v roce 2010:

Pan Novák se rozhodl zakoupit si vlastní bydlení v celkové hodnotě 2 miliony korun. Protože dle daných předpisů doložil dostatečně vysoký příjem, byl mu schválen předhypoteční úvěr u ČSOB s úrokem 6,9 % na 12 měsíců, během kterých musí převést nemovitost do osobního vlastnictví. Pan Novák tedy bance splácí měsíčně 11 500 Kč, což představuje úrok. Celková dlužná částka 2 miliony se nemění. V jeho vlastním zájmu je převést nemovitost do osobního vlastnictví co nejrychleji. V momentě, kdy tak učinil, zastavil bydlení ve prospěch banky. Ta mu umožnila splácet úvěr hypotečním úvěrem s úrokovou sazbou 4,64 %. Měsíčně tak pan Novák splácí 12 805 Kč, což představuje úrok z dluhu a část dlužné částky.

Závěr

Předhypoteční úvěr není nejběžněji používaným produktem, který banky poskytují na financování vlastního bydlení. V některých případech se však jedná o jedinou možnost jak pořízení nemovitosti zafinancovat. Předhypoteční úvěr je úvěrový nástroj, který využijete v případě, kdy nelze z nějakého důvodu zřídit zástavní právo. Úroková sazba je vyšší než u běžných hypoték, ale splácíte pouze úrok (nikoliv jistinu) a navíc pouze po omezenou dobu.

RelatedPost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.